anygren.se © 2011 

 

 

 

Välkommen till hemsidan om min släkt

 

 

 

 

 

Soldater i början av 1900-talet

när allmän värnplikt var införd.

 

Min morfar Klas Johansson

är nr 2 från höger.  

 

 

 

 

 

 

Personligheter och öden

 

 

 

 

En soldatfamilj

 

 

Bengt Sköld 

 

I min fars släkt finns det en hel del soldater. De flesta vara helt vanligt fotfolk men vissa av dem verkar ha stuckit ut ur mängden.  Bengt Sköld är en av dem. Han befordrades till Distinktionskorpral, fick svärdsmedaljen och pension.

 

Det var vanligt att soldatyrket gick i arv men Bengt Danielsson Sköld  kom inte från någon soldatfamilj. Däremot blev flera av hans söner soldater.  Sonen August Daniel Sköld övertog hans soldattorp och plats som soldat efter fadern.

 

Bengt föddes 1818 i Almundsryd och levde tillsammans med föräldrar och syskon  i Gröviksnäs, Almundsryd, G.  1835 arbetade han som dräng i Gydingsmåla, Urshult och flyttade sedan till Midingstorp, Urshult där han bodde när han gifte sig med Christina Johannisdotter 1836.  De hade det ganska knapert som så många andra vid den tiden. Flera av barnen dog som spädbarn. 
  Noteringar i födelseboken för barnen:  
     Märta,  Johanna         -    Drägliga förhållanden.  
     Helena, Peter Johan    -    Knappa villkor  

 

Familjen består av Bengt och hans hustru Christina Johannisdotter och barnen:

  • Märta  född 1837,  flyttade 1867 till Karlshamn
  • Johanna  född 1839, gift med soldaten Peter Johan Elmgren
  • Helena  född 1841. Helena fick 1866 ett oäkta barn. Hon gifte sig sedan 1867 med bonden Nils Danielsson och fick 8 barn. De bodde i Bagganäs, Tingsås. 
  • Peter Johan  född 1843. Gifte sig och levde som jordtorpare i Ulfsryd. De var fattiga.
  • Carl Magnus  född 1845 dog 1846
  • Johannes  född 1847 dog 1848 
  • Carl Unoff  född 1849 emigrerade till Nordamerika
  • Johan Daniel  född 1852 dog 1853
  • Emma Christina  född 1854 gift med soldaten August Lindsten
  • August Daniel  född 1857, soldat, övertog platsen efter fadern


Bengt blev soldat och utnämndes 1843 till korpral. Han flyttade då med hustru och barn  från Midingstorp, Urshult till Ulfsryd, Tingsås. Efter att han slutat pga sjukdom flyttade han med hustrun 1876 till Skötestorp, Ulfsryd, Tingsås.  Han fick svärdsmedaljen och pension.

Man hittar i Soldatregistret uppgifter om honom enligt följande:

 

  Aktnummer: KR-03-0360-1835
   Sköld, Bengt  [Danielsson]                        Född:   1818-05-18  
   Regemente:   Kronobergs regemente         Kompani:   KINNEVALDS KOMPANI 
   Socken:   Urshult                                     Rote:   Midingstorp

 Aktnummer: KR-03-0354-1843
  Sköld, Bengt  [Danielsson]                         Född:   1818-05-18    
  Hustru:   Johannisdotter Kristina                Född:   1815-02-21   
  Regemente:   Kronobergs regemente          Kompani:   KINNEVALDS KOMPANI 
  Socken:   Tingsås                                     Rote:   Ulfsryd Storegård

 

Antogs 1835 för nr 84 Midingstorp i Urshult samt transporterades 1843 till Ulfsryd Storegård
nr 78 och utnämndes till korpral 1843. Distinktionskorpral blev han 1858 och erhöll även
svärdsmedaljen. Sköld erhöll avsked p.g.a sjukdom 1876. Tjent utmärkt väl.

Enligt anteckning i en HFL hade han avlagt nykterhetslöfte.  

Distinktionskorpral var 1858-1914 en grad mellan korpral och sergeant. Den ersattes 1915
med furir.     

 

 

Johanna Bengtsdotter Sköld

 

Dottern Johanna verkar ha haft ett hårt liv. Hon var född 1839 i Midingstorps Soldattorp, Urshult och gifte sig 1861 med soldaten Peter Johan Jönsson Elmgren.

 

Peter Johan Jönsson föddes i en backstuga i Brevik, Tingsås där han växte upp med
föräldrar och syskon. 
Han blev 1861 soldat i Elsemåla No 74 och samma år gifte han sig med soldatdottern Johanna Bengtsdotter Sköld.  De fick 3 barn varav ett dog 3 veckor gammal 1868.

 

Samma år, 1868, försvann Peter och det noteras i HFL 1868:  Rymt. 
Han avfördes 1869 ur rullorna för rymning, (GMR 18690628). Enligt muntlig tradition lär han ha lånat en häst och vagn av en av rotebönderna för att köra till kvarnen. Varken soldaten eller
ekipaget avhördes vidare. 


Därefter är Peter och hans familj  i HFL i Tingsås församling, noterad i  "Särskild förteckning der personer opptages som äro här kyrkskrif. men icke finnes och vilka om de återkomma skola i inflyttningsboken införas".  

1878 återkommer sönerna och flyttar in hos morföräldrarna för att sedan efter ett par år
emigrera till Amerika. Johannna bor 1888 i en Backstugan Johannelund, Ulfsryd, Tingsås.
Peter Johan återkommer inte.  I Johannas dödsnotis står: "Mannen rymt för ca 50 år sedan."

 

Utdrag ur Soldatregistret

 Aktnummer: KR-03-0350 - 1861      
  Elmgren, Peter  [Jönsson]                          Född:  1838-01-27  
    - Hustru:  Bengtsdotter Sköld Johanna      Född:  1839-04-06 
  Regemente:  Kronobergs regemente           Kompani:  KINNEVALDS KOMPANI  
  Socken:  Tingsås                                       Rote:  Elsemåla (74) 

 

 

Emma Christina Lindsten född Sköld

 

Dottern Emma Christina Sköld föddes 1854 i Ulfsryd Storegård Soldattorp, Tingsås, G.  Hon gifte sig 1878 med soldaten August Lindsten Johannesson.

 

August Johannesson föddes 1851 i Midingstorps Soldattorp, Urshult där hans far var soldat. Det var samma soldattorp som tidigare tillhört Bengt Sköld, hans blivande svärfar.  

 

1878 gifte sig August med soldatdottern Emma Christina Sköld. De bodde i Ulfsryds Södregårds soldattorp där alla 11 barnen är födda.   Äldste sonen Carl Emil blev också han soldat.

 

Han blev vice Korpral 1879 och Korpral 1887 men degraderades 1890.  

Soldattid:  1873.12.06-1904.01.25.

 

Utdrag ur Soldatregistret

 Aktnummer: KR-03-0353-1873    

  Lindsten, August  [Johannesson]  
   Född:  1851-04-13                                 Död:  1913-09-29     
   Regemente:  Kronobergs regemente         Kompani:  KINNEVALDS KOMPANI  
   Socken:  Tingsås                                    Rote:  Ulfsryd            

 

 

August Daniel Sköld

 

Sonen August Daniel Bengtsson Sköld övertog soldattorpet och platsen som soldat efter fadern. Även han blev distingstionskorpral och fick svärdsmedaljen.  Han var gift med smedsdottern Maria Kristina Hjelmberg och de fick 4 barn tillsammans. Hans ende son blev dock inte soldat utan bonde.

 

Utdrag ur Soldatregistret

 Aktnummer: KR-03-0354-1876                      

 Sköld, August Daniel  [Bengtsson Sköld]  
   Född:  1857-04-29                                   Död:  1918-10-15  
   Hustru:  Hjelmberg Maria Christina,             född:  1852-05-28 ¥
   Regemente:  Kronobergs regemente           Kompani:  KINNEVALDS KOMPANI  
   Socken:  Tingsås                                      Rote:  Ulfsryd Storegård  
   Antagen:   18761209                                Avsked:   19181015          Tj.år:   41 

 

 Son till distinktionskorpral Bengt Sköld, övertog denna rote vid faderns avsked 1876 
 Korpralskola 1878. Utnämnd vicekorpral 1885-03-31. Korpral 1890-08-09. 

 Han fick 1907 Svärdsmedaljen för No 78 Ulfsryd Storegård Tingsås.

 Distinktionskorpral 1913-10-12.  


 

 

Svärdsmedalj

 

 

Svärdsmedaljen.


Manskap vid såväl armén som flottan kunna, då de tjenat minst 16 år och uppfört sig väl, erhålla ett hederstecken, kallat svärdsmedalj.

 

Då den, som fått svärdsmedalj, uppnått pensionsålder, erhåller han i tur, efter som ledighet uppstår, en pension af 15 kr. årligen och kallas till följd deraf medaljpensionär. Medaljpensionärernas antal är sammanlagdt 300, deraf vid flottan 60.

 

Svärdsmedaljen stiftades af Oskar I d. 26 Juni 1850. A framsidan ses Sveriges tre kronor med ett upprättstående svärd och omskriften "Konung och fädernesland", å frånsidan inskriften: "För krigsmanna-förtjenster". Medaljen är af silfver och bäres i Svärdsordens gula band med blå kanter.

 

Svärdsmedaljen upphörde att utdelas 1974 i samband med Ordensreformen.

 

Länk till Wikipedia 

Länk till information på Riksarkivet