anygren.se © 2011 

 

 

 

Välkommen till hemsidan om min släkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyllesbol, Kvarnamåla Kronobergs län, 1926.

 

 

 

 

 

Personligheter och öden

 

 

 

Skräddaren Sörberg

 

Abraham Sörberg var min mans mormors mormors farfars far. Han var sockenskräddare och levde 1770-1829 i Svennevad, Närke. Även hans far var skräddare och hans son var skräddare, yrket gick i arv.   

 

I dödsnotisen finns en levnadsbeskrivning:


Torparen Abrham Sörberg på Backa ägor, född 1770 d 28 mars, Östansjötorp, Svennevad. Fadern var sockenskräddaren Jan Sörberg, modern Anna Månsdotter. Befordrad till dop och kristnad. Lärde av fadern skräddarehantverket. War hos föräld. till sitt 26 år då han antagen till sockenskräddare efter fadern. Ingick 1796 äktenskap med dottern Cherstin Svensdotter N Säter i Svennevad med vilken han under ett långt äktenskap hade 4 barn, 3 söner 1 dotter av vilka 1 son är död.  1806 15 december förlorade Abraham Sörberg denna hustru. Efter hustruns död flyttade han från Carlshammar där han bott i 12 år och i 15 varit både sockenskräddare och skräddare i Skogaholm till Gillberga, Svennevad och ingick för 2:a gången äktenskap med änkan Maria Jonsdotter därstädes 1807 d 5 november.  till senare giftet hade Sörberg ett barn som är dödt.  1817 skedde flyttning från Svennevad till Sköllersta och Torpet Söderhult på Backa ägor. Sörberg hade  försvarliga kristendomskunskaper och förde aktad lefnad, brukade ordentligt nådemedlen   Hade senare 6 åren svag hälsa. Plågad av en tärande lungsot som slutade hans lefnad d 6 december kl 1/2 7 f.m      

59.36     Lungsot.  

 

 

 

 

Annika Nygren