anygren.se © 2011 

 

Välkommen till hemsidan om min släkt

 

Hela familjen Nygren. 

 

I mitten ser vi Julius Nygren och hans hustru Matilda.  

 

På ena sidan står sonen Karl Fritz Nygren med hustrun Greta som har deras son Carl Axel född 1926 i famnen.

 

På andra sidan står dottern Elsa Hasselström med maken Martin och dottern Maj. Bakom dem står sonen Jonas Nygren och hans hustru Rut

 

 

 

 

 

Förbjuden kärlekAnna Maria Parment var ogift när hon blev med barn 1692 och hon reste då bort för att föda barnet. Av en tillfällighet var också svågern och tobaksförsäljaren Lars Hindrichsson, gift med hennes syster Sidonia, på resa samtidigt och de tog följe. Hon sa hon ville åka till släktingar i Tyskland men de hamnade i Värnamo där barnet föddes och döptes som deras äkta gemensamma barn.


De blev dock arresterade och förda till fängelset på Kalmar Slott. De stod inför tinget och sa då att de bara varit på resa och av en tillfällighet träffats. Tingsrätten var tveksam och så småningom kom det fram att Lars var far till barnet och att de hade haft en relation som började redan innan hans giftermål med hennes syster, Sidonia, och fortsatt även därefter.


Det som sedan komplicerade saken var frågan om Lars och Sidonia var gifta alls enligt den tidens lagstiftning? Enligt Guds ord var äkta makar vordna ett kött och en förbindelse med svägerskan skulle därmed betraktas som incest. Lars och Sidonia var vigda i kyrkan men äktenskapet var inte fullbordat, dvs. de hade inte haft ”det umgänge som man och hustru äga och pläga”. Sidonia intygade i rätten att han varit kallsinning mot henne och Lars sa att han älskade bara Anna Maria. Man kunde inte döma honom för blodskam med hustruns syster eftersom det var tveksamt om Lars och Sidonia kunde betraktas som man och hustru. Vilket brott var detta? Kanske var det  "bara"  hor Lars hade begått?


Det var ett svårt beslut och man skickade frågan uppåt till Kunglig Maj:t men kungen Karl IX vill inte ta ställning utan skickade tillbaka avgörandet till Hovrätten. Anna Maria satt under tiden i fängelsetornet på Kalmar Slott medan Lars hade rymt och försvunnit.


Beslutet blev att Lars var mest skyldig och han blev dömd fredlös och slapp det dödsstraff som han normalt skulle fått om det hade bedömts som brott inom familjen. Vad vi vet försvann han och återkom inte. Anna Maria dömdes till böter 160 daler silvermynt och att stå uppenbar skrift, dvs. inför församlingen erkänna sitt brott, betyga sin ånger, be om förlåtelse och lova bot och bättring.   


Anna Maria Parment  gifte sig senare med Johan Grönfeldt från Vimmerby men det är en helt annan historia. Läs mer på sidan om hennes far med familj, Abraham Parment.Anna Maria Parment, 1667-1739, var min mans farmors farfars farfars mormors mor.


Läs mer om detta i

-      boken ”Gård och släkt” Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses Årsbok 1996 eller  

-      boken ”Förbjuden kärlek, Sexualbrott, Kärleksmagi och Kärleksbrev i 1600-talets Sverige” Bokförlaget Atlantis 1992, författare fil. Dr. Rudolf Thunander.  

-      Windahls hemsida, anarkivet.se har också skrivit om händelsen 

-     "Oäkta barn och ogifta mödrar i Sverige", en intressant magister-uppsats skriven av Susanna Eriksson vid Göteborgs Universitet 2012.

-      På  Historiesajten  kan man läsa om blodskam och sexualbrott i äldre tider och även en intressant artikel om brott och straff allmänt  

 

 

 

Annika Nygren