Bergsman, Nämndeman.
Född 1656 i Åsbo /E. [1]
Död 1734-06-17 i Hällestad, Kyrkbyn /E. [1]
PER JÖNSSON BERGMAN. Född 1656 i Åsbo /E. [1] Död 1734-06-17 i Hällestad, Kyrkbyn /E. [1] Bergsman, Nämndeman.
 
               
   
       
   
           
   
       
   
               
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Bergsman, Nämndeman.
Född 1656 i Åsbo /E. [1]
Död 1734-06-17 i Hällestad, Kyrkbyn /E. [1]
Dödsorsak: Fallandesot.
Dödsnotis i Hällestad 1734: Junius d. 23. Nämndemannen i Kyrkiobyn Pehr Jönsson Bergsmann, födder i Åsebo, sochn, war Borgare i Skeninge 12 år, giftter här med enkion Catharina Olofsdotter d. 13 Januarii 1695, hade 2 söner, 2 döttrar, bägge döttrarna lefwa. Hustrun dödde d. 11 Maji 1710. Gifft med Maria Toresdotter ifrån Bogatorp d. 28 decemb 1712. Med henne 2 söner, 2 döttrar, bägge sönerna äro döde. War nu en tid bort åt behäfftad med fallandesot, sängliggande på 4:de året, dödde d. 17 hujus. 78 år.

Nämndeman. Det var på 1600 och 1700-talet ett förtroendeuppdrag och betydde att han var en aktad man i socknen ofta med hög status. En nämndeman är en lekman som tillsammans med en eller flera lagfarna domare dömer i domstol. Nämndemän har på olika sätt medverkat i den dömande verksamheten i underrätt, det vill säga tingsrätterna och deras föregångare härads- och rådhusrätterna under hundratals år. Nämndemännens huvuduppgift var att delta i de tingsförhandlingar som fördes i häradet. För att kunna bli en av de tolv i nämnden var man tvungen att tillhöra bondeståndet, vara bosatt i häradet och vara vald till sitt ämbete
Mer info: http://wiki.genealogi.se/index.php/N%C3%A4mndeman_(f%C3%B6rdjupad_artikel)

 

Gifte och barn

Gift 1695-01-13 [1]

Katarina Olofsdotter. Född beräknat 1660. [2]
Död, begravd 1710-05-15 i Hällestad, Kyrkbyn /E. [2]

Jöns Persson Bergman. Född 1695-05-15 i Hällestad, Kyrkbyn, Andra sidan Hällestadsån /E. [3]
Död, begravd 1695-08-25 i Hällestad, Kyrkbyn, Andra sidan Hällestadsån /E. [4]


Katarina Persdotter Bergman. Född 1696-07-29 i Hällestad, Kyrkbyn, Andra sidan Hällestadsån /E. [5]


Magnus Persson Bergman. Född 1698-08-01 i Hällestad, Kyrkbyn, Andra sidan Hällestadsån /E. [6]
Död 1713-11-13 i Hällestad, Kyrkbyn, Andra sidan Hällestadsån /E. [7]


Maria Persdotter Bergman. Född 1699-11-16 i Hällestad, Kyrkbyn, Andra sidan Hällestadsån /E. [8]


Gift 1712-12-28 i Hällestad /E [9]

MARIA TORSDOTTER. Född 1683-08-12 i Hällestad, Bogetorp /E. [10]
Död 1743-03-11 i Hällestad, Kyrkbyn /E. [11]

Magnus Persson. Född 1713-10-07 i Hällestad, Kyrkbyn /E. [12]
Död 1713-10-13 i Hällestad, Kyrkbyn /E. [7]


Brita Persdotter Bergman. Född 1715-07-03 i Hällestad, Kyrkbyn /E. [13]
Död 66 år gammal 1778-09-24 i Björkvik, Virå Bruk Nedre hammaren /D. [14]
Dödsorsak: Bröstfeber.


MARGARETA PERSDOTTER BERGMAN. Född 1719-06-11 i Hällestad, Kyrkbyn /E. [15]
Död 1769-02-10 i Hällestad, Borggård /E. [16]
Dödsorsak: Håll och Styng.


Magnus Persson. Född 1723-07-04 i Hällestad, Kyrkbyn /E. [17]
Död 1723-09-06 i Hällestad, Kyrkbyn /E. [18]


 

Källor

 1. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 217 / sid 405 (AID: v37909.b217.s405, NAD: SE/VALA/00153)
 2. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 192 / sid 355 (AID: v37909.b192.s355, NAD: SE/VALA/00153)
 3. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 94 / sid 183 (AID: v37908.b94.s183, NAD: SE/VALA/00153)
 4. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 143 / sid 281 (AID: v37908.b143.s281, NAD: SE/VALA/00153)
 5. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 99 / sid 193 (AID: v37908.b99.s193, NAD: SE/VALA/00153)
 6. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 107 / sid 209 (AID: v37908.b107.s209, NAD: SE/VALA/00153)
 7. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 196 / sid 363 (AID: v37909.b196.s363, NAD: SE/VALA/00153)
 8. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 113 / sid 221 (AID: v37908.b113.s221, NAD: SE/VALA/00153)
 9. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 128 / sid 233 (AID: v37909.b128.s233, NAD: SE/VALA/00153)
 10. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 36 / sid 67 (AID: v37908.b36.s67, NAD: SE/VALA/00153)
 11. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 230 / sid 429 (AID: v37909.b230.s429, NAD: SE/VALA/00153)
 12. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 350 / sid 61 (AID: v37910.b350.s61, NAD: SE/VALA/00153)
 13. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 490 / sid 89 (AID: v37910.b490.s89, NAD: SE/VALA/00153)
 14. Björkvik EI:2 (1759-1861) Bild 1010 (AID: v54516a.b1010, NAD: SE/ULA/10119)
 15. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 720 / sid 135 (AID: v37910.b720.s135, NAD: SE/VALA/00153)
 16. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 328 / sid 639 (AID: v37916.b328.s639, NAD: SE/VALA/00153)
 17. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 920 / sid 175 (AID: v37910.b920.s175, NAD: SE/VALA/00153)
 18. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 205 / sid 381 (AID: v37909.b205.s381, NAD: SE/VALA/00153)