Född 1704-10-19 i Tjällmo, Klotorp /E. [1]
Död 1767-04-09 i Hällestad, Grytgöl /E. [2]
MÅNS DANIELSSON. Född 1704-10-19 i Tjällmo, Klotorp /E. [1] Död 1767-04-09 i Hällestad, Grytgöl /E. [2]   f DANIEL PERSSON. Född omkring 1662 i Hällestad, Ullstorp /E. [3] Död 1722-10-07 i Tjällmo, Klotorp /E. [3] Bergsman.
 
           
   
       
   
           
   
       
   
m INGEBORG PERSDOTTER. Född 1672 i Tjällmo, Klotorp /E. [4] Död 1733-02-15 i Tjällmo, Klotorp /E. [4]              
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Född 1704-10-19 i Tjällmo, Klotorp /E. [1]
Död 1767-04-09 i Hällestad, Grytgöl /E. [2]
Måns bodde i Tjällmo socken (E) när han 1730 gifte sig med Anna Olofsdotter. Hon var född i Österby i Hällestad socken (E) och hon bodde där vid giftermålet. Måns och Anna bodde sedan i Österby. De fick tre barn tillsammans men det första dog som spädbarn 1731. Hustrun dog 1736 och 1738 gifte han om sig med Katarina Persdotter och de fick 2 barn tillsammans. Han bodde med andra hustrun och barnen i Boka i Hällestad. Andra hustrun dog 1760 och han blev änkling. Han gifte om sig 1762 med Katarina Jönsdotter och de bodde i Grytgöl i Hällestad.

Bouppteckning Ingifven och upläst å Hällestad och Tjellmo Tingslags Höste Ting den 2 October 1767:
Åhr 1767 den 4 Junii blef efter änkan hustru Chatarina Jönsdotters begäran utj Grytgiöhl Boupptekning hållen på den lösa egendom som befant▀ efter des aflidne man Måns Danielsson som egenom döden afled den 9 april och efter sig lemnar barn med förra giftet nembligen Sån Daniel, döttrar Ingerid, Ingeborg ock Annika hwilka äro gifta utom dottren Annika, för hwilken såsom god man [--] rätt ock bästa [------] (be-) waka instälte sig efter [--] Bergzman Jon Ersson i [--] hwilken tilljka med Sånen Daniel ock de gifta döttrarnas Männer Bergzmänner Per Månsson ock Pehr Jönsson i Sätra woro mäd änkan närwarande som förmantes enligt lag at så upgifwa egendommen tillika med giäld och skuld sådant som det befant▀ wjd döds timman, at hon det med liflig Ed bestyrkia kan, ock fölier sålede▀ efter des upgifwande egendommen i följande saker nembligen....
och sedan en ganska innehållsrik lista över efterlämnade ägodelar.

 

Gifte och barn

Gift 1730-05-20 i Hällestad /E [5]

Anna Olofsdotter. Född 1708-04-26 i Hällestad, Österby /E. [6]
Död 1736-08-29 i Hällestad, Österby /E. [7]

Olof Månsson. Född 1731-01-19 i Hällestad, Österby Norrgård /E. [8]
Död 8 dagar gammal 1731-01-26 i Hällestad, Österby Norrgård /E. [9]
Dödsorsak: Medfödd svaghet.


Ingrid Månsdotter. Född 1732-03-06 i Hällestad, Österby /E. [10]
Död 1793-12-13 i Hällestad, Sätra /E. [11]
Dödsorsak: Hetsig feber.


Ingeborg Månsdotter. Född 1735-01-06 i Hällestad, Österby /E. [12]


Gift 1738-03-25 i Hällestad /E [13]

KATARINA PERSDOTTER. Född 1705-07-16 i Hällestad, Boka /E. [14]
Död 1760-12-17 i Hällestad, Boka /E. [15]
Dödsorsak: Lungsot.

DANIEL MÅNSSON. Född 1738-11-03 i Hällestad, Boka /E. [16]
Död 1788-12-07 i Hällestad, Boka /E. [17]
Dödsorsak: Tärande feber.


Anna Månsdotter. Född 1741-09-26 i Hällestad, Boka /E. [18]


Gift 1762-08-24 i Hällestad /E [19]

Katarina Jonasdotter. Född 1714-04-22 i Hällestad, Grytgöl /E. [20]
Död 57 år 9 månader gammal 1772-01-07 i Hällestad, Grytgöl /E. [21]
Dödsorsak: Rödsot.

 

Källor

 1. Tjällmo (E) C:2 (1697-1730) Bild 40 / sid 73 (AID: v39538.b40.s73, NAD: SE/VALA/00376)
 2. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 325 / sid 633 (AID: v37916.b325.s633, NAD: SE/VALA/00153)
 3. Tjällmo C:1 (1687-1697) Bild 55 / sid 101 (AID: v39537.b55.s101, NAD: SE/VALA/00376)
 4. Tjällmo C:1 (1687-1697) Bild 25 / sid 41 (AID: v39537.b25.s41, NAD: SE/VALA/00376)
 5. Hällestad (E) C:3 (1701-1707) Bild 136 / sid 249 (AID: v37909.b136.s249, NAD: SE/VALA/00153)
 6. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 80 / sid 7 (AID: v37910.b80.s7, NAD: SE/VALA/00153)
 7. Hällestad (E) C:3 (1701-1707) Bild 220 / sid 411 (AID: v37909.b220.s411, NAD: SE/VALA/00153)
 8. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 1220 / sid 235 (AID: v37910.b1220.s235, NAD: SE/VALA/00153)
 9. Hällestad (E) C:3 (1701-1707) Bild 213 / sid 397 (AID: v37909.b213.s397, NAD: SE/VALA/00153)
 10. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 1260 / sid 243 (AID: v37910.b1260.s243, NAD: SE/VALA/00153)
 11. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 361 / sid 705 (AID: v37916.b361.s705, NAD: SE/VALA/00153)
 12. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 1380 / sid 267 (AID: v37910.b1380.s267, NAD: SE/VALA/00153)
 13. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 140 / sid 257 (AID: v37909.b140.s257, NAD: SE/VALA/00153)
 14. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 174 / sid 323 (AID: v37909.b174.s323, NAD: SE/VALA/00153)
 15. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 315 / sid 613 (AID: v37916.b315.s613, NAD: SE/VALA/00153)
 16. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 1550 / sid 301 (AID: v37910.b1550.s301, NAD: SE/VALA/00153)
 17. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 355 / sid 693 (AID: v37916.b355.s693, NAD: SE/VALA/00153)
 18. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 1730 / sid 337 (AID: v37910.b1730.s337, NAD: SE/VALA/00153)
 19. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 116 / sid 219 (AID: v37916.b116.s219, NAD: SE/VALA/00153)
 20. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 410 / sid 73 (AID: v37910.b410.s73, NAD: SE/VALA/00153)
 21. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 333 / sid 649 (AID: v37916.b333.s649, NAD: SE/VALA/00153)