anygren.se © 2011 

 

 

 

Välkommen till hemsidan om min släkt

 

 

 

 

 

 

 

Soldater i början av 1900-talet

när allmän värnplikt var införd.

 

Min morfar Klas Johansson

är nr 2 från höger.  

 

 

 

 

 

Personligheter och öden

 

 

 

Medalj för tapperhet i fält

 

 

Daniel Risberg Pettersson  föddes 1769 i Iremåla, Tingsås.  Han blev soldat och 1789 gifte han sig med Elisabeth Månsdotter. De bosatte sig i Kornalycke, Tingsås. 

 

Soldatyrket gick ofta i arv. Daniel är far till soldaten Nr 76 Zacharias Danielsson Täck i Skatemåla vars söner också blev soldater och Daniels hustru var dotter till soldaten Måns Persson DrakeInom släkten tog man hand om varandra. Efter makens död bodde svärmodern inhyst hos Risberg och senare bodde Daniels mor inhyst hos dem mot slutet av sitt liv.  

 

Daniel dog 1818 och efterlämnade hustru och barn, yngsta dottern var 17 år gammal. Trots att Daniel arbetat 30 som soldat i rikets tjänst och fått medalj var hustrun Elisabeth efter hans död utfattig och hon bodde inhyst hos sonen Zacharias Täck i Skatemåla, Tingsås.

 

SOLDAT:  Aktnummer: KR-03-0355-1788 
Risberg, Daniel  [Pettersson]                 

Född:  1769-04-28              Död:  1818-12-20
Regemente:  Kronobergs regemente    Kompani:  KINNEVALDS KOMPANI 
Socken:       Tingsås                        Rote:  Kornalycke  
Antagen:     17880813                      Avsked:  18181220           Tj.år:   30 
      

Utmärkelse:   Medalj för Tapperhet i fält 

 

Risberg deltog i Ryska kriget 1788-90,  Finska kriget 1808-09,  kriget mot Napoleon och Danmark 1813-14 samt i  fälttåget mot Norge 1814. Tapperhetsmedaljen är sannolikt erhållen i sista kriget.

 

 

 

Kungl. medaljerna För tapperhet i fält resp. För tapperhet till sjöss instiftades av konung Gustaf III 1789 under kriget mot Ryssland, att utdelas till underofficerare och meniga soldater, som utmärkte sig i kriget. Medaljerna är av silver och bärs på bröstet i mellanblått band. Sedan 1809 har de bilden av kungl. svärdsordens riddarkors, sedan dess bärs de också med reversen (frånsidan) utåt 

 

 

länk till mer information om medaljen