anygren.se © 2011

Välkommen till hemsidan om min släkt

Hyllesbol, Kvarnamåla Kronobergs län, 1926.

Personligheter och öden

Peter Wieselgren, 1800-1877, var syssling till min mormor Ida Johanssons farfar.  

Prästen Peter Wieselgren var förgrundsfigur inom den tidiga nykterhetsrörelsen. Han var född i Spånhult, Vislanda i Kronobergs län och  bodde och verkade i Västerstad i Hörby i Skåne där han framgångsrikt arbetat för nykterhetssaken.

Han grundade 1837 den första nykterhetsföreningen i Sverige. Wieselgren åkte på långa turnéer runt i Sverige och höll möten. Eftersom han var en mycket duktig talare kunde han fängsla sin publik med konkreta exempel på alkoholens skadeverkningar.

I hans spår bildades nykterhetsföreningar över hela landet.

Peter Wieselgren var ingen absolutist, även om han har tolkats så, han uppmanade till att måttligt bruka jästa drycker.

När svensken höll på att supa ihjäl sig, spred bondsonen Wieselgren nykter propaganda från sin predikstol. Han kom att inspirera till nykterhetsloger, motböcker och systembolag och sänkte medelsvenssons årskonsumtion från 46 till nio liter brännvin på 30 år.

Inspirerad av göticismen och den småländska rudbeckianismen anslöt sig Wieselgren till uppfattningen om att HomerosTroja skulle förläggas till Hönshylte skans i Urshults socken i Småland

Wieselgrensplatsen i Göteborg är uppkallad efter Peter Wieselgren.

Peter Wieselgren   Länk till Wikipedia för mera information

Wieselgrens-släkten   Länk till Wikipedia för mera information