Valloner

Valloner

Min mans morfars mor, Maria Karlsdotter, hade sina anor i Bonnevier-släkten bland vallonerna. Hennes morfars morfar hette Elias Bombier (annan stavning av namnet) och bodde i Marlingstorp i Tjällmo församling i Östergötland.

Vallonerna kom från Belgien till Sverige framför allt under 1600-talet och hjälpte landet utveckla järnhanteringen.


Invandringen till Sverige började redan strax före sekelskiftet 1600 på initiativ av hertig Karl och Welam de Besche. Senare agerade Louis de Geer, en skicklig köpman och företagsledare i Amsterdam, som finansiär. De vallonska bruksområdena led av arbetslöshet och de svenska bruken lockade med goda löner. Tidigt skedde invandring till bruk i Östergötland, t.ex. Finspång och Godegård. Louis de Geer arrenderade bruken i norra Uppland, t.ex. Österby, Gimo och Lövsta och dit skedde en omfattande invandring av valloner i början av 1620-talet.


Till en början höll vallonerna sig mycket till sina egna. Man behärskade inte det svenska språket och de svenska bergsmän kände konkurrens från de arbetsamma och skickliga yrkesmännen. Eftersom de flesta vallonerna var reformerta calvinister bidrog även religionen till att vallonerna höll sig mest till varandra.


Efter hand spreds vallonerna till flera bruk i Bergslagen och på andra håll och man började blandas med svenskarna. De var efterfrågade från andra bruksägare för sitt kunnande. Med tiden gav de sig naturligtvis också in på andra yrken och spreds till alla delar av landet.


På nätet finns en hel del skrivetom vallonerna:

Sällskapet vallonättlingar

Vallonsläkten Bonnevier

Valloner i Sverige Länk till Wikipedia

Calvinismen Länk till Wikipedia