Sörberg

Skräddaren Sörberg

Abraham Sörberg var min mans mormors mormors farfars far. Han var sockenskräddare och levde 1770-1829 i Svennevad, Närke. Även hans far var skräddare och hans son var skräddare, yrket gick i arv.

I dödsnotisen i Sköllersta församling 1829 finns en hel levnadsbeskrivning:


Torparen Abraham Sörberg på Backa ägor, född 1770 d 28 mars,Östansjötorp, Svvad. Fadr. var Sokneskräddaren Jan Sörberg, modr. Anna Månsdotter. Befordrad till dop och Xstdom. Lärde av fadern skräddarehantverket. War hos föräld. till sitt 26 år då han antagen till sockenskräddare efter fadren, ingick 1796 äktenskap med Dottern Christina Svensdr N. Sätra i Svennevad med hvilken han under ett 10årigt äktenskap hade 4 barn, 3 söner 1 dotter af hvilka 1 son är död. 1806 15 december förlorade Abrah Sörberg denna Hu. Efter Hustruns död flyttade han från Carlshammar, där han bott i 12 år, och i 15 år varit både sockenskräddare och Sk vid Skogaholm, till Gillberga Svvad och ingick 2:a ggen ägtenskap med Enkan Maria Jonsdotter derstädes 1807 d 5 November. Uti senare giftet hade Sörberg ett Barn som är dödt. 1817 skedde flyttning fr Svvad till Sköllersta och Torpet Söderhult på Backa ägor. Sörberg hade försvarliga Xst.domskunskaper, förde aktad lefnad, brukade ordentligt Nådemedlen. Hade senare 6 åren svag helsa. Plågad af en tärande lungsot som slutade hs lefnad d 6 december kl 1/2 3 f.m