Peter Wieselgren

Peter Wieselgren

Nykterhetskämpen Peter Wieselgren, 1800-1877, var syssling till min mormor Ida Johanssons farfar.

Inspirerad av Göticismen och den småländska Rudbeckianismen anslöt sig Wieselgren till uppfattningen om att Homeros Troja skulle förläggas till Hönshylte skans i Urshults socken i Småland.


Wieselgrensplatsen i Göteborg är uppkallad efter Peter Wieselgren.


I Humlegården i Stockholm finns en byst föreställande Peter Wieselgren.


Peter Wieselgren Länk till artikel om honom på Svenska Kyrkans hemsida


Wieselgrens-släkten Länk till Wikipedia för mera information


Peter Wieselgren Länk till Wikipedia för mera information


Prästen Peter Wieselgren var förgrundsfigur inom den tidiga nykterhetsrörelsen. Han var född i Spånhult i Vislanda i Kronobergs län och bodde och verkade i Västerstad i Hörby i Skåne där han framgångsrikt arbetade för nykterhetssaken.


Han grundade 1837 den första nykterhetsföreningen i Sverige. Wieselgren åkte på långa turnéer runt i Sverige och höll möten. Eftersom han var en mycket duktig talare kunde han fängsla sin publik med konkreta exempel på alkoholens skadeverkningar.


I hans spår bildades nykterhetsföreningar över hela landet.


Peter Wieselgren var ingen absolutist, även om han har tolkats så, han uppmanade till att måttligt bruka jästa drycker.


När svensken höll på att supa ihjäl sig, spred bondsonen Wieselgren nykter propaganda från sin predikstol. Han kom att inspirera till nykterhetsloger, motböcker och systembolag och det sägs att medelsvenssons årskonsumtion då sänktes från 46 till nio liter brännvin på 30 år.