Moster Sofi

Moster Sofi

Sofia Carlsdotter 1839-1920 var syster till Augusta Hellqvist som var styvmor till min mans mormors far, skomakaren Arvid Hellqvist. Hon föddes och växte upp med föräldrar och syskon i Göhl i Tjällmo i Östergötland nära gränsen till Närke.


Sofi var en driftig kvinna. Hon lämnade tidigt gården i Tjällmo och arbetade som piga hos Häradshövdingen på Johannisberg. 1869 flyttade hon till möjligheternas land, Amerika, där hon från ingenting skapade sig en förmögenhet samtidigt som hon, vad vi vet, arbetade som piga hela sitt liv.


Vid 15 års ålder började Sofia arbeta som piga hos häradshövdingen på Johannisbergi Tjällmo socken. När dottern i huset, Amelie Richter, gifte sig år 1867 och flyttade till Jönköping, följde Sofi med som piga.


1869 lämnade hon hemlandet och åkte ensam till Nordamerika och bodde i Chicago där hon arbetade som piga. Hon höll hela tiden kontakt med sin familj i Sverige och med brodern, Carl August (Chas) Carlsson, som också utvandrat och bodde i Newport i Oregon på Amerikas västkust. Det finns en hel del brev bevarade från Sofi till hennes syster Augusta.


Sofi var mycket religiös vilket framgår av fler av de brev som finns kvar. Här är utdrag ur ett brev till systern Augusta daterat 1905 när presidenten kom till stan:


Det var så mycket folk och han fick bara hälsa och lyfta på hatten men han är ingen högdragen person ingen hurra för honom utan det var mycket musik och då tänkte jag att det väl blir musik när vår himmelske konung kommer bered mig i Jesu Christ att vänta den ljuva ankomst när du sist vill hämta ur tåredalen från jordeqvalen din brud till dig i ljusa fröjdesalen.


Ett par år efter ankomsten till Chicago skriver Sofi att hon förlorat alla sina pengar när en bank gick i konkurs. Det kan inte varit lätt men det gick bra för Sofi och hon investerade i järnvägsaktier. År 1902 hade hon kommit på fötter igen och kunde låna ut 3.400 kronor till sin svåger Karl August Hellqvist så han kunde köpa Dråsa Norregård i Tjällmo. Revers med en ränta på 3% skrevs på skulden. Gården kostade totalt 5.400 kr.


Så småningom kom hon tillbaka till Sverige och bodde mot slutet av sitt liv hos systern och svågern i Dråsa.


Utdrag ur bouppteckning:


År 1920 den 12 April förrättades bouppteckning efter Fröken Sofia Carlsson från Dråsa i Tjällmo
socken som afled därstädes den 4 April 1920 och såsom stärbhusdelägare efterlämnat:
1. syster änkan Augusta Karolina Hellqvist född Carlsson härstädes
2. aflidna systern Fredrika Kristina Jansson född Carlsson från Hällestad 3 efterlämnade barn
a) dotter Hilda Jansson myndig boende i Norrköping, Hospitalsgatan 12, ej närvarande
b) sonen Fredrik Arvid Jansson myndig, boende i Björkedal, Hällestad, närvarande
c) dottern Albertina gift med Gust. Lydahl Norrköping, närvarande
3. brodern Carl August Carlsson boende i Newport Origon i Amerikas Förenta Stater
....
Fordring på G Lydal i Norrköping 9800 kr + 3 mån ränta 4%: 9898 kr
Fordran på O Andersson i Norrköping 8000 + 3 mån ränta 3%: 8060 kr
Fordran dito 4000 + ränta 3 mån 4%: 4026,66 kr
Kapitalräkning å Skandinaviska Kreditaktiebolaget i Norrköping: 21 140,23 kr
Fordran på systersonen Fredrik Jansson (ej ränta) 3000 kr
Summa Tillgångar 46 124.89
Skulder: Begravningskostnader mm 3233,88 kr
Behållning: 46 028, 94 kr