Medalj för tapperhet i fält

Medalj för tapperhet i fält

Daniel Risberg Pettersson föddes 1769 i Iremåla, Tingsås. Han blev soldat och 1789 gifte han sig med Elisabeth Månsdotter. De bosatte sig i Kornalycke, Tingsås.

Soldatyrket gick ofta i arv. Daniel är far till soldaten Nr 76 Zacharias Danielsson Täck i Skatemåla vars söner också blev soldater och Daniels hustru var dotter till soldaten Måns Persson Drake. Inom släkten tog man hand om varandra. Efter makens död bodde svärmodern inhyst hos Risberg och senare bodde Daniels mor inhyst hos dem mot slutet av sitt liv.


Daniel dog 1818 och efterlämnade hustru och barn, yngsta dottern var 17 år gammal. Trots att Daniel arbetat 30 som soldat i rikets tjänst och fått medalj var hustrun Elisabeth efter hans död utfattig och hon bodde inhyst hos sonen Zacharias Täck i Skatemåla i Tingsås.


Man hittar i Soldatregistret uppgifter om honom enligt följande (ej kontrollerade uppgifter):

SOLDAT: Aktnummer: KR-03-0355-1788

Risberg, Daniel [Pettersson]

Född: 1769-04-28 Död: 1818-12-20

Regemente: Kronobergs regemente

Kompani: KINNEVALDS KOMPANI

Socken: TingsåsRote: Kornalycke

Antagen: 17880813 Avsked: 18181220 Tj.år: 30


Utmärkelse: Medalj för Tapperhet i fält


Risberg deltog i Ryska kriget 1788-90, Finska kriget 1808-09, kriget mot Napoleon och Danmark 1813-14 samt i fälttåget mot Norge 1814. Tapperhetsmedaljen är sannolikt erhållen i sista kriget.


Kungl. medaljen "För tapperhet i fält"

instiftades av konung Gustaf III 1789 under kriget mot Ryssland, att utdelas till underofficerare och meniga soldater, som utmärkte sig i kriget. Medaljerna är av silver och bärs på bröstet i mellanblått band. Sedan 1809 har de bilden av kungl. svärdsordens riddarkors, sedan dess bärs de också med reversen (frånsidan) utåt