En duglig man

En duglig man -

Håkan Persson

Håkan Persson var en avlägset släkting till min mor. Han levde i Östra Välje i Virestad socken mellan 1745 och 1805. Han var gift med Ingegerd Månsdotter som dog 31 år efter sin make. De fick 9 barn tillsammans men hälften av dem dog som spädbarn. Han dog av gikt vid 60 års ålder.


Dödsnotisen för Håkan Persson ger en målande beskrivning av hans liv. Man undrar vad som hänt egentligen.


Utdrag ur dödboken, Virestad församling år 1805.


Hemmansbrukaren och Gifta Mannen Håkan Pehrsson ifrån Östra Wälje. En utmärkt Dygdig Man som under utherdande af de swåraste Koppsplågor i flera år, samt andra wedervärdigheter, jämte många slags olika olyckor, altid lämnat prof af Christeligt tolamod och undergifvenghet för Guds wilja och skickelser. Ganska kunnig i Guds ord, sökte han ock at däraf hämta den rätta trösten. Han ägde och behöll därföre, oacktat des pinsammaste krämpor och smärtor, et beständigt lugn i Siälen och förblef nöjd med Guds Faderliga aga. Hans siuksäng war et Läroställe för Hustru och Barn, samt alla som besökte honom. Han förbidade dageligen, medan han stridde, och när hans förwandlingsstund inföll, dog han, genom Guds Nåd, de Rättfärdigas död.