Abraham Parment

Abraham Parment - Bruksförvaltare

I trakterna kring Valdemarsvik bodde på 1700-talet Bruksförvaltaren Abraham Parment, hans barn och nära släktingar. Detta är min mans anor via hans farmors farfar, släktgrenen Regn. Om Abraham Parment kan läsas i boken ”Gård och släkt” Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses Årsbok 1996.

Abraham Parment var bl.a. ägare och grundare av Eds Bruk. Han är nog en av de personer som vid denna tiden förekom mest vid Norra Tjusts härads Tingsprotokoll. Det gällde processer i tinget där man tvistade om markgränser och markutnyttjande och där han ibland vann och ibland förlorade och någon gång förlikades med motparten. Delvis kan det nog förklaras av att han hade en omfattande verksamhet och trasslig ekonomi men han var nog också en stridbar person. Tvisterna kunde gälla uttag av virke i skogen, sträckningen av väg över hans mark, stöld av stångjärn, boskap som ätit på grannens ängar, tillstånd att anlägga en masugn nära mässingsbruket, ränta och lån som han inte betalat i tid mm. mm. I mitten av 1690-talet blir hans ekonomiska ställning ohållbar och efter mycket diskussioner hit och dit förlorar han Eds Bruk.


Familjen Parment förekommer också flera processer kring oäkta barn och utomäktenskapliga förbindelser. Inom 2 år på 1690-talet var 4 av barnen inblandade i horbrott.


Abraham Parment ville att hans barn skulle få en fin uppfostran och anställde en informator, Samuel Reimert. 1691 kunde dock Abraham konstatera att den 18-åriga dottern Sidonia var gravid och att barnafadern, informatorn, rymt. Både Sidonia och Samuel fick plikta med bötesstraff.


Samma år stod äldste sonen inför tinget anklagad för att ha lägrat Kerstin Johansdotter. Han fick plikta med kroppen (förmodligen spöstraff) eftersom han inte kunde betala, samt stå uppenbar skrift, dvs. inför församlingen erkänna sitt brott, betyga sin ånger, be om förlåtelse och lova bot och bättring. Alingsås släktforskarförening har en intressant artikel omstraffet "Uppenbar skrift". http://www.alingsasslaktforskarforening.se/tidning/medlemsblad/Enskild%20skrift.pdf


Samma år stod också sonen Emanuel Parment inför Tinget för att ha lägrat den föräldralösa Maria Johansdotter. Eftersom hon inte hade några medel dömdes han då att betala böterna för dem bägge samt för barnets uppfostran ge en ko och en tunna spannmål samt undgå kyrkoplikt.


Vid samma ting 1693 behandlades det svåra hor- och blodskamsmålet med dotter Anna Maria och Lars Hindrichsson, gift med Abrahams dotter Sidonia. Lars hade en relation med sin svägerska och det resulterade i att hon blev gravid och att de gav sig iväg. De fångades in och blev åtalade och dömda för hor. Läs mer här.


Anna Maria Parment gifte sig sedan med Johan Larsson Grönfeldt från Vimmerby. Han kom från en familj som hade en lång fin tradition av processer och familjegräl bakom sig nere i Vimmerby stad. Makarna Grönfeldt-Parments barn och mågar i Öjelsbo höll också på familjetraditionen. De håller på och bråkar inbördes i flera årtionden. Det går så långt att tingsrätten år 1758 måste förmana dem ivrigt och allvarligt för "de många årens stridigheter mellan syskon." De har flera gånger varit inför rätta, "havandes de även gått så vida, att Konungens Befallningshavande efter inkomna klagomål varit nödsakad ge kronobetjäningen order föra dem till Kalmar slott för den händelse de skulle försöka öva våld mot varandra."


Abraham Parment var min mans farmors farfars farfars mormors morfar.


Läs mer om detta i

  • boken ”Gård och släkt” Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses Årsbok 1996 eller
  • boken ”Förbjuden kärlek, Sexualbrott, Kärleksmagi och Kärleksbrev i 1600-talets Sverige” Bokförlaget Atlantis 1992, författare fil. Dr. Rudolf Thunander.
  • Historiesajten kan man läsa om blodskam och sexualbrott i äldre tider och även en intressant artikel om brott och straff allmänt