Personligheter och öden

Personligheter och öden

Skräddaren Sörberg

Abraham Sörberg var sockenskräddare och levde i Svennevad 1770-1829. 

I hans dödsnotis finns en hel levnadsbeskrivning.


Läs mer

En stridbar person - Bruksförvaltaren Abraham Parment

I Tryserum, utanför Valdemarsvik, fanns i slutet av 1600-talet Bruksförvaltaren Abraham Parment, hans barn och nära släktingar. Deras tid präglades av processer i tinget där man tvistade om markgränser och markutnyttjande och även flera processeri familjen kring oäkta barn och utomäktenskapliga förbindelser.


Läs mer

Soldatsläkt med svärdsmedaljen

I min fars släkt finns det en hel del soldater. De flesta vara helt vanligt fotfolk men vissa av dem verkar ha stuckit ut ur mängden.

Bengt Danielsson Sköld är en av dem. Han befordrades till Distinktionskorpral, fick svärdsmedaljen och pension. Flera i hans familj var också soldater.

Hans svärson Peter Johan Jönsson Elmgren trivdes inte lika bra. Han blev soldat 1861 men 1868 noteras att han "Rymt" och han avförs ur rullorna.


Läs mer

Anders Jonsson

Anders Jonsson blev misshandlad av sin dotter


Läs mer

Carl von Linné

Carl von Linné, var en svensk botaniker, läkare, geolog, pedagog och zoolog. Han lade grunden för den moderna nomenklaturen inom biologin och den moderna systematiken, som grupperar växter och djur.

Linné räknas som den viktigaste personen i svenska botanikens historia och är kanske den internationellt mest kände svensken någonsin.


Läs mer

Förbjuden kärlek

Kärlekshistorien år 1693 mellan Lars Hindrichson och hans svägerska Anna Maria Parment skulle kunna bli en dokusåpa. Hon blev med barn och reste bort. Han följde efter och de blev arresterade.


Det var också ett mycket komplicerat juridiskt spörsmål. Det hade varit vigsel i kyrkan mellan Lars och Anna Marias syster Sidonia Parment men äktenskapet fullbordades inte. Var de då gifta alls? Vilket brott skulle han dömas för?


Läs mer

Mjölnaren Sibbe Johansson i Piggeboda

Sibbe Johansson levde 1862-1949 och var mjölnare och kvarnägare i Vislanda. Han var en mycket driftig person som levde under den tid när elektriciteten och den tekniska utvecklingen revolutionerade vårt samhälle. Han var mitt i det och hade förmågan attgöra något av det.


Läs mer

Peter Nilsson - Mördare

1853 dödades Bengt Johansson från Peppanäs i Virestad socken. Det var ett slagsmål efter en dans och åklagaren ville dömma Peter Nilsson till halshuggning för mord.


Läs mer

Levde i en jordhytta

Livet var hårt på landsbygden i Sverige


Läs mer

Pär Lagerkvist

Pär Lagerkvist var svensk författare, poet och dramatiket. Han var ledamot av Svenska Akademin och filosofie hedersdoktor i Göteborg. 1951 fick han Nobelpriset i litterarur


Läs mer

Moster Sofi

Sofia Carlsdotter 1839-1920 var en driftig kvinna. Hon lämnade tidigt gården i Tjällmo för att arbeta som piga hos häradshövdingen. Sedan flyttade hon till möjligheternas land, Nordamerika, där hon från ingenting skapade sig en förmögenhet. I början av 1900-talet kom hon tillbaka till Sverige som en smått förmögen kvinna.


Läs mer

Medalj för tapperhet i fält

Soldaten Daniel Risberg från Tingsås fick medalj för tapperhet i fält. Han deltog i ryska kriget 1788-90, 1808-09, kriget mot Napoleon och Danmark 1813-14 samt i fälttåget mot Norge 1814. Tapperhetsmedaljen är sannolikt erhållen i sista kriget.


Läs mer

Peter Wieselgren

När svensken höll på att supa ihjäl sig, spred bondsonen och prästen Wieselgren nykter propaganda från sin predikstol. Han kom att inspirera till nykterhetsloger, motböcker och systembolag och sänkte medelsvenssons årskonsumtion av brännvin från 46 till nio literpå 30 år.


Läs mer

Håkan Persson

I Håkan Perssons dödsnotis finns en målande beskrivning av en duglig man.


Läs mer

Barnamordet i Torpaskog

1808 dömdes Anna Månsdotter för mord på sitt nyfödda barn och hamnade på spinnhuset i Norrköping


Läs mer

Valloner

Vallonerna kom från Belgien till Sverige under 1600-talet och hjälpte landet utveckla järnhanteringen.


Läs mer