Startsida

Välkommen till sidan om min släkt!

Detta är en presentation av min släkt. Min och min makes fars och mors släkter, samt deras syskons ingiften och deras anor. Alla som är med i stamtavlorna är jag eller min man släkt med, även om det ibland är på långt håll.

Här sitter min far i knät på sin mormor framför hemmet i Hyllesbol. Han har fått en snusdosa att titta på för att han skulle sitta stilla. I morfars knä sitter storebror Arnold och till vänster står Vera tillsammans med mamma Olga. Till höger står äldsta systern, Lilly, med fadern Viktor. I mitten står morbror Henning i hatt. Bilden bör vara tagen 1925.

Mina anor kommer från södra Småland och norra Blekinge och min mans anor från nordvästra Östergötland och Närke.

Följande församlingar finns representerade liksom även de flesta av närliggande församlingar:

Småland:

Virestad, Vislanda, Skatelöv, Blädinge, Kalvsvik, Väckelsång, Tingsås, Västra Torsås, Östra Torsås, Urshult, Tävelsås, Furuby, Södra Sandsjö

Blekinge:

Bräkne-Hoby, Öljehult, Backaryd

Östergötland:

Tjällmo, Hällestad, Godegård, Regna, Kristberg, Risinge, Tryserum

Närke:

Bo, Svennevad, Tysslinge, Lerbäck, Sköllersta

Släkten


Med födelse- och dödsort- avses den ort som anges i födelsenotis eller dödsnotis i kyrkböckerna, oftast den ort de var skrivna på vid tillfället. För den som exempelvis dog på ett lasarett i stan anges därmed ändå hemmet som dödsort.

För att underlätta sökningar har viss normalisering av stavningen gjorts.

Om du söker efter en person är du välkommen till mitt släktträds register där du kan söka på namn eller ort. Orten inleds med församling och därefter by och gård etc. och sist länsbokstav. Om flera personer heter likadant kan du föra muspekaren över texten och få fram årtal för födelse/död, för hjälp att välja rätt person.


Min far Olle Ohlsson

Föddes och växte upp i Väckelsång församling i Kronobergs län. Om vi följer hans släkt hamnar vi i nordvästra Blekinge och norr därom i södra Småland. Många av dem var torpare och ofta mycket fattiga. Några blev soldater. Det var ett sätt för en fattig bondson att försörja sig och sin familj när det inte fanns någon gård att ärva.

Föddes och växte upp i Virestad församling i Kronobergs län.

Hennes far, Klas Johansson, kom från en lång släkt av bönder. Hans far och farfar hade det ganska bra men ser man släkten bakåt är det ganska vanliga bönder, dock ofta hemmansägare med egen gård och sällan riktigt fattiga. Ruths mors far, Johan P Svensson, kom från en släkt som i äldre tider hade det mycket bra ställt, storbönder, nämndemän och en del präster.

Här har vi också länk till kändisar såsom Carl von Linné, Pär Lagerkvist och Peter Wieselgren.


Släkten finns i flera församlingar i sydvästra Småland men aldrig på andra sidan gränsen in i Skåne.

Min mans far Carl Axel Nygren

Föddes och växte upp i Tjällmo församling i nordvästra Östergötland. Hans far, Karl Fritz Nygren, kom från en lång rad av smeder. De bodde i gränstrakterna mellan Närke och Östergötland.

Carl Axels mor, Greta Regn, kom från Hällestad och Regna i nordvästra Östergötland. Hennes tidiga anor kommer från Tryserum på gränsen till Kalmar Län och den stridbare Abraham Parment.

Namnet Nygren togs av Anders Nygren omkring år 1814 då han var verksam som smed i Nyhammaren på Garphyttans Bruk i Tysslinge församling i Närke.

Min mans mor Dagny Nordstedt

Föddes och växte upp i Tjällmo församling i nordvästra Östergötland.

Hennes farfar, Carl Johan Nordstedt, kom från en släkt av bönder medan hennes farmor, Maria Karlsdotters anor återfinns bland vallonerna som kom från Belgien på 1600-talet och byggde upp järnhanteringen i Sverige.

På Dagnys mors sida återfinner vi en lång rad av skräddare och skomakare. Yrkena gick ju ofta i arv från far till son och vidare genom generationerna.

Personligheter och öden

Skräddaren Sörberg

Abraham Sörberg var sockenskräddare och levde i Svennevad 1770-1829. I hans dödnotis finns en hellevnadsbeskrivning. 


Läs mer

En stridbar person - Bruksförvaltaren Abraham Parment

I Tryserum, utanför Valdemarsvik, fanns i slutet av 1600-talet Bruksförvaltaren Abraham Parment, hans barn och nära släktingar. Deras tid präglades av processer i tinget där man tvistade om markgränser och markutnyttjande och även flera processeri familjen kring oäkta barn och utomäktenskapliga förbindelser.


Läs mer

Soldatsläkt med svärdsmedaljen

I min fars släkt finns det en hel del soldater. De flesta vara helt vanligt fotfolk men vissa av dem verkar ha stuckit ut ur mängden.

Bengt Danielsson Sköld är en av dem. Han befordrades till Distinktionskorpral, fick svärdsmedaljen och pension. Flera i hans familj var också soldater.

Hans svärson Peter Johan Jönsson Elmgren trivdes inte lika bra. Han blev soldat 1861 men 1868 noteras att han "Rymt" och han avförs ur rullorna.


Läs mer

Anders Jonsson

Anders Jonsson blev misshandlad av sin dotter


Läs mer

Carl von Linné

Carl von Linné, var en svensk botaniker, läkare, geolog, pedagog och zoolog. Han lade grunden för den moderna nomenklaturen inom biologin och den moderna systematiken, som grupperar växter och djur.

Linné räknas som den viktigaste personen i svenska botanikens historia och är kanske den internationellt mest kände svensken någonsin.


Läs mer

Förbjuden kärlek

Kärlekshistorien år 1693 mellan Lars Hindrichson och hans svägerska Anna Maria Parment skulle kunna bli en dokusåpa.  Hon blev med barn och reste bort. Han följde efter och de blev arresterade.


Det var också ett mycket komplicerat juridiskt spörsmål. Det hade varit vigsel i kyrkan mellan Lars och Anna Marias syster Sidonia Parment men äktenskapet fullbordades inte. Var de då gifta alls? Vilket brott skulle han dömas för? 


Läs mer

Mjölnaren Sibbe Johansson i Piggeboda

Sibbe Johansson levde 1862-1949 och var mjölnare och kvarnägare i Vislanda. Han var en mycket driftig person som levde under den tid när elektriciteten och den tekniska utvecklingen revolutionerade vårt samhälle. Han var mitt i det och hade förmågan attgöra något av det.


Läs mer

Peter Nilsson - Mördare

1853 dödades Bengt Johansson från Peppanäs i  Virestad. Det var ett slagsmål efter en dans och åklagaren ville dömma Peter Nilsson till halshuggning för mord.


Läs mer

Levde i en jordhytta

Livet var hårt på landsbygden i Sverige


Läs mer

Pär Lagerkvist

Pär Lagerkvist var svensk författare, poet och dramatiket. Han var ledamot av Svenska Akademin och filosofie hedersdoktor i Göteborg. 1951 fick han Nobelpriset i litterarur


Läs mer

Moster Sofi

Sofia Carlsdotter 1839-1920 var en driftig kvinna. Hon lämnade tidigt gården i Tjällmo för att arbeta som piga hos häradshövdingen. Sedan flyttade hon till möjligheternas land, Nordamerika, där hon från ingenting skapade sig en förmögenhet. I början av 1900-talet kom hon tillbaka till Sverige som en smått förmögen kvinna.


Läs mer

Medalj för tapperhet i fält

Soldaten Daniel Risberg från Tingsås fick medalj för tapperhet i fält. Han deltog i ryska kriget 1788-90, 1808-09, kriget mot Napoleon och Danmark 1813-14 samt i fälttåget mot Norge 1814. Tapperhetsmedaljen är sannolikt erhållen i sista kriget.


Läs mer

Håkan Persson

I Håkan Perssons dödsnotis finns en målande beskrivning av en duglig man.


Läs mer

Peter Wieselgren

När svensken höll på att supa ihjäl sig spred bondsonen och prästen Wieselgren nykter propaganda från sin predikstol. Han kom att inspirera till nykterhetsloger, motböcker och systembolag och han sänkte medelsvenssons årskonsumtion av brännvin från 46 till nio liter på 30 år.


Läs mer

Barnamordet i Torpaskog

1808 dömdes Anna Månsdotter för mord på sitt nyfödda barn och hamnade på spinnhuset i Norrköping


Läs mer

Valloner

Vallonerna kom från Belgien till Sverige under 1600-talet och hjälpte landet utveckla järnhanteringen.


Läs mer

Kontakta mig

Jag tar tacksamt emot information om personerna i databasen eller närliggande. Hör gärna av dig om du kan komplettera uppgifterna eller ser något fel, databasen är stor och fel smyger sig lätt in.

Kontakta mig gärna om du har frågor eller synpunkter. Detta är inte komplett, och kommer väl aldrig att bli det, men jag kommer att fylla på material allt eftersom min forskning framskrider.

De källor jag använder är framför allt kyrkböcker med husförhör, födda, vigda och döda samt folkräkningar. Jag har också god hjälp av den CD-skiva Kronobergs Läns Genealogiska Förening ger ut, Rötters Anbytarforum och alla hjälpsamma släktforskare som brukar vara där. Jag tackar alla som jag har fått (och får) hjälp av i min forskning och jag tycker det är väldigt viktigt att både ge och få uppgifter, eftersom vi alla har nytta och glädje av det.

Om du vill använda uppgifter från min hemsida är jag tacksam om du kontaktar mig först.


Det går att nå mig på annika.e.nygren@gmail.com