Född 1818-05-20 i Almundsryd, Gröviksnäs /G. [1]
Död 1881-11-21 i Urshult, Högagärde /G. [2]
Bengt Danielsson Sköld. Född 1818-05-20 i Almundsryd, Gröviksnäs /G. [1] Död 1881-11-21 i Urshult, Högagärde /G. [2] Distinktionskorpral (Furir).
 
f Daniel Månsson. Född 1784-10-28 i Ör, Gärdet /G. [3] Död 1851-05-28 i Urshult, Aramo, Hultatorpet /G. [4] Torpare.
 
           
   
       
   
           
   
       
   
m Kerstin Bengtsdotter. Född 1787-01-28 i Söraby, Söraby Bosgård /G. [5] Död 1847-01-09 i Urshult, Aramo, Hultatorpet /G. [6]              
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Distinktionskorpral (Furir).
Född 1818-05-20 i Almundsryd, Gröviksnäs /G. [1]
Död 1881-11-21 i Urshult, Högagärde /G. [2]
Dödsorsak: Maginflammation.

Bengt levde tillsammans med föräldrar och syskon till år 1820 i Gröviksnäs, Almundsryd. 1835 arbetade han som dräng i Gydingsmåla, Urshult och flyttade sedan till Midingstorp, Urshult där han bodde när han gifte sig med Christina Johannisdotter 1836.
Notering i födelseboken för barnen:
Märta o Johanna - Drägliga förhållanden.
Helena och Peter Johan: - Knappa villkor
Han utnämndes 1843 till korpral och flyttade då med hustru och barn från Midingstorp, Urshult till Ulfsryd, Tingsås. Efter avsked pga sjukdom flyttade han med hustrun 1876 till Skötestorp, Ulfsryd, Tingsås. 1880 med hustrun till Högagärde, Urshult.

* Aktnummer: KR-03-0360-1835
Sköld, Bengt [Danielsson] Född: 1818-05-18
Kronobergs regemente, KINNEVALDS KOMPANI
Urshult Socken, Midingstorp Rote.

* Aktnummer: KR-03-0354-1843
Sköld, Bengt [Danielsson] Född: 1818-05-18
Hustru: Johannisdotter Kristina Född: 1815-02-21
Kronobergs regemente, KINNEVALDS KOMPANI
Tingsås Socken, Ulfsryd Storegård Rote.

SOLDAT
Antogs 1835 för nr 84 Midingstorp i Urshult samt transporterades 1843 till Ulfsryd Storegård nr 78 och utnämndes till korpral 1843. Distinktionskorpral blev han 1858 och erhöll även svärdsmedaljen. Sköld erhöll avsked p.g.a sjukdom 1876. Tjent utmärkt väl. Enligt anteckning i en HFL hade han avlagt nykterhetslöfte.

Distinktionskorpral var 1858-1914 en grad mellan korpral och sergeant. Den ersattes 1915 med furir.
Svärdsmedaljen.
Manskap vid såväl armén som flottan kunna, då de tjenat minst 16 år och uppfört sig väl, erhålla ett hederstecken, kallat svärdsmedalj. Då den, som fått svärdsmedalj, uppnått pensionsålder, erhåller han i tur, efter som ledighet uppstår, en pension af 15 kr. årligen och kallas till följd deraf medaljpensionär. Medaljpensionärernas antal är sammanlagdt 300, deraf vid flottan 60. Svärdsmedaljen stiftades af Oskar I d. 26 Juni 1850. A framsidan ses Sveriges tre kronor med ett upprättstående svärd och omskriften "Konung och fädernesland", å frånsidan inskriften: "För krigsmanna-förtjenster". Medaljen är af silfver och bäres i Svärdsordens gula band med blå kanter.
http://www.anygren.se/svrdsmedalj.html

 

Gifte och barn

Gift 1836-12-23 i Urshult /G [7]

Kristina Johannesdotter. Född 1815-01-21 i Urshult, Hätteboda, Häjdatorpet /G. [8]
Död 1900-01-29 i Tingsås, Ulfsryd Södergård Soldattorp /G. [9]
Dödsorsak: Värk.

Marta Bengtsdotter. Född 1837-08-16 i Urshult, Midingstorp Soldattorp /G. [10]


Johanna Sköld. Fattighjon .
Född 1839-04-06 i Urshult, Midingstorp Soldattorp /G. [11]
Död 1922-11-11 i Tingsås, Mårdslätt /G. [12]
Dödsorsak: Ålerdomssvaghet .


Helena Sköld. Född 1841-05-10 i Urshult, Midingstorp Soldattorp /G. [13]
Död 1927-11-02 i Tingsås, Fridhem Lilla /G. [14]
Dödsorsak: Hjärtlidande .


Peter Johan Bengtsson Sköld. Jordtorpare.
Född 1843-02-14 i Urshult, Midingstorp Soldattorp /G. [15]
Död 1892-06-13 i Tingsås, Långasjömåla, Hagalund /G. [16]
Dödsorsak: Slag .


Karl Magnus Bengtsson Sköld. Född 1845-06-10 i Tingsås, Ulfsryd Storegård Soldattorp /G. [17]
Död 1846-10-28 i Tingsås, Ulfsryd Storegård Soldattorp /G. [18]
Dödsorsak: Bröstfeber.


Johannes Bengtsson Sköld. Född 1847-10-07 i Tingsås, Ulfsryd Storegård Soldattorp /G. [19]
Död 1848-09-17 i Tingsås, Ulfsryd Storegård Soldattorp /G. [20]
Dödsorsak: Långvarig bröstsjukdom - slutligen slag.


Karl Unoff Bengtsson Sköld. Född 1849-10-06 i Tingsås, Ulfsryd Storegård Soldattorp /G. [21]


Johan Daniel Bengtsson Sköld. Född 1852-07-16 i Tingsås, Ulfsryd Storegård Soldattorp /G. [22]
Död 1853-10-20 i Tingsås, Ulfsryd Storegård Soldattorp /G. [23]
Dödsorsak: Bröstfeber.


Emma Kristina Sköld. Född 1854-11-16 i Tingsås, Ulfsryd Storegård Soldattorp /G. [24]
Död 1924-11-03 i Urshult, Midingstorp /G. [25]
Dödsorsak: Lungtuberkulos.


August Daniel Sköld. Distinktionskorpral, Furir.
Född 1857-04-30 i Tingsås, Ulfsryd Storegård Soldattorp /G. [26]
Död 1918-10-15 i Tingsås, Elsemåla Östergård /G. [27]
Dödsorsak: Spanska sjukan.


 

Källor

 1. Almundsryd CI:2 (1762-1832) Bild 197 / sid 387 (AID: v29625.b197.s387, NAD: SE/VALA/00008)
 2. Urshult F:2 (1873-1886) Bild 79 (AID: v30147.b79, NAD: SE/VALA/00399)
 3. Ör CI:2 (1735-1793) Bild 97 / sid 185 (AID: v29797.b97.s185, NAD: SE/VALA/00479)
 4. Urshult C:4 (1828-1856) Bild 349 / sid 687 (AID: v30138.b349.s687, NAD: SE/VALA/00399)
 5. Söraby C:1b (1693-1791) Bild 91 / sid 200 (AID: v43573.b91.s200, NAD: SE/VALA/00369)
 6. Urshult C:4 (1828-1856) Bild 337 / sid 663 (AID: v30138.b337.s663, NAD: SE/VALA/00399)
 7. GID 854.13.29300 Vigda 1836 Urshult, (G)
 8. Urshult C:3 (1763-1827) Bild 230 / sid 449 (AID: v30137.b230.s449, NAD: SE/VALA/00399)
 9. Tingsås FI:4 (1895-1923) Bild 36 / sid 32 (AID: v167478.b36.s32, NAD: SE/VALA/00374)
 10. Urshult C:4 (1828-1856) Bild 108 / sid 207 (AID: v30138.b108.s207, NAD: SE/VALA/00399)
 11. Urshult C:4 (1828-1856) Bild 116 / sid 223 (AID: v30138.b116.s223, NAD: SE/VALA/00399)
 12. Tingsås FI:4 (1895-1923) Bild 174 / sid 173 (AID: v167478.b174.s173, NAD: SE/VALA/00374)
 13. Urshult C:4 (1828-1856) Bild 127 / sid 245 (AID: v30138.b127.s245, NAD: SE/VALA/00399)
 14. Tingsås AIIa:10 (1921-1929) Bild 147 / sid 134 (AID: v167466.b147.s134, NAD: SE/VALA/00374)
 15. Urshult C:4 (1828-1856) Bild 136 / sid 263 (AID: v30138.b136.s263, NAD: SE/VALA/00399)
 16. Tingsås FI:3 (1881-1894) Bild 72 (AID: v30222.b72, NAD: SE/VALA/00374)
 17. Tingsås CI:4a (1770-1847) Bild 383 / sid 759 (AID: v30213.b383.s759, NAD: SE/VALA/00374)
 18. Tingsås CI:4b (1847-1856) Bild 164 / sid 1119 (AID: v30214.b164.s1119, NAD: SE/VALA/00374)
 19. Tingsås CI:4b (1847-1856) Bild 195 / sid 1181 (AID: v30214.b195.s1181, NAD: SE/VALA/00374)
 20. Tingsås CI:4b (1847-1856) Bild 171 / sid 1133 (AID: v30214.b171.s1133, NAD: SE/VALA/00374)
 21. Tingsås CI:4b (1847-1856) Bild 216 / sid 1221 (AID: v30214.b216.s1221, NAD: SE/VALA/00374)
 22. Tingsås CI:4b (1847-1856) Bild 251 / sid 1291 (AID: v30214.b251.s1291, NAD: SE/VALA/00374)
 23. Tingsås CI:4b (1847-1856) Bild 186 / sid 1163 (AID: v30214.b186.s1163, NAD: SE/VALA/00374)
 24. Tingsås CI:4b (1847-1856) Bild 281 / sid 1351 (AID: v30214.b281.s1351, NAD: SE/VALA/00374)
 25. Urshult F:6 (1914-1927) Bild 81 / sid 77 (AID: v168024.b81.s77, NAD: SE/VALA/00399)
 26. Tingsås CI:5 (1856-1861) Bild 21 / sid 35 (AID: v30215.b21.s35, NAD: SE/VALA/00374)
 27. Tingsås FI:4 (1895-1923) Bild 149 / sid 146 (AID: v167478.b149.s146, NAD: SE/VALA/00374)